Η ενασχόληση με την τέχνη είναι μια κατάκτηση του ανθρώπινου πολιτισμού που ήλθε με την πάροδο του χρόνου, όταν η ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας επέτρεψε στον άνθρωπο να έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο και να αναστοχαστεί πάνω στη ουσία της ύπαρξής του, εκφράζοντας τους προβληματισμούς του μέσω της δημιουργικής ενασχόλησης που ορίζεται ως τέχνη.

Και διαχρονικά οι καλλιτέχνες δείχνουν τη δουλειά τους μέσω εκθέσεων τέχνης, που διοργανώνονται τακτικά σε μουσεία, γκαλερί και εκθεσιακούς χώρους σε όλο τον κόσμο.

Τι είναι όμως στην ουσία μια έκθεση τέχνης και ποιους σκοπούς εξυπηρετεί; Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια έκθεση τέχνης αποτελεί ένα κομβικό σημείο στον χρόνο, που δίνει την ευκαιρία στον καλλιτέχνη να κατανοήσει την πρόοδο της καλλιτεχνικής του έρευνας ερχόμενος σε επαφή και αλληλεπιδρώντας με το κοινό.

Υπ’ αυτή την έννοια, ενδέχεται το χρονικό διάστημα μετά την ίδια την έκθεση να είναι πιο σημαντικό για την εξέλιξη του καλλιτέχνη, αν αξιοποιήσει σωστά τη δημόσια κριτική των έργων του και εντάξει τις αντιδράσεις του κοινού στην καλλιτεχνική του έρευνα.

Η έκθεση των έργων του πρέπει να είναι ένα απλό εργαλείο για τον καλλιτέχνη και όχι αυτοσκοπός, ένας σταθμός στην πορεία του προς την καλλιτεχνική καταξίωση και την επιτυχημένη κοινοποίηση της εσωτερικής ανάγκης που τον ώθησε να επιλέξει μια καριέρα στον τομέα αυτόν.

Ποιος είναι ο ρόλος του επιμελητή

Δεν πρέπει να υποτιμάται ο ρόλος του επιμελητή μιας έκθεσης. Αυτός είναι που θα ορίσει επακριβώς το θέμα μιας έκθεσης, σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη και τους υπευθύνους του χώρου που θα στεγάσει το καλλιτεχνικό εγχείρημα. Εκτός από την επιλογή των έργων, ο επιμελητής είναι εκείνος που θα τα καταλογογραφήσει, θα τα υποστηρίξει με ερμηνευτικά άρθρα και θα φροντίσει για την σωστή διάταξη στον χώρο της έκθεσης.

Στην εποχή μας έχουμε τη δυνατότητα να παραβρεθούμε σε μια καλλιτεχνική έκθεση όχι μόνο με μια επίσκεψή μας στον χώρο όπου παρουσιάζεται, αλλά και μέσω του διαδικτύου και οι σύγχρονοι επιμελητές στρέφουν πλέον προς τα εκεί την προσοχή τους.