Σε μια έκθεση τέχνης, η δημιουργικότητα ενός καλλιτέχνη συναντά το κοινό και αλληλεπιδρά μαζί του σε μια δεδομένη χρονική στιγμή και σε ένα συγκεκριμένο σημείο του χώρου.