Οι ιστορικοί της τέχνης διαχωρίζουν την παραδοσιακή και τη μοντέρνα τέχνη, την παλαιά και τη νέα τέχνη. Οι καλλιτέχνες του παρελθόντος έμεναν πιστοί στην αφηγηματική παραστατικότητα, ενώ οι σύγχρονοι αρτίστες δεν διστάζουν να προσχωρήσουν στην αφαίρεση.