Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που ποτέ δε θα μπορέσουν να απαντηθούν με απόλυτο τρόπο. Πράγματι, ποιος μπορεί να απαντήσει με κατηγορηματικό τρόπο στα ερωτήματα «τι είναι ομορφιά», «τι είναι τέχνη» και «ποια είναι η σχέση της τέχνης με τη δημιουργικότητα»;

Οι απαντήσεις προφανώς εξαρτώνται από τις προσωπικές εμπειρίες και την ατομική κοσμοθεωρία του ερωτώμενου και δεν υπάρχει κάποιος κανόνας για το τι είναι σωστό και τι λάθος.

Ο όρος δημιουργικότητα είναι ανοικτός σε πολλές διαφορετικές ερμηνείες. Η καλλιτεχνική δημιουργικότητα γενικά θεωρείται ότι πρέπει να είναι κάτι το ευχάριστο, το όμορφο, το αισθητικά αποδεκτό. Από την άλλη πλευρά, δημιουργικός θεωρείται και ένας προγραμματιστής λογισμικού, καθώς το έργο που παράγει είναι μετρήσιμο και συμβάλλει στην ανάπτυξη κάποιου τομέα ανθρώπινης δραστηριότητας.

Μπορούμε να μιλήσουμε για δημιουργικότητα στην επιχειρηματικότητα, στην οικονομία (ας θυμηθούμε τη «δημιουργική λογιστική»), στον αθλητισμό, στη διακόσμηση, η δημιουργία είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης.

Δημιουργικότητα και τεχνολογία

Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, η δημιουργικότητα στον τομέα της τεχνολογίας, οφείλεται στη δραστηριότητα του αριστερού ημισφαιρίου του εγκεφάλου και εκφράζεται μέσω της επιστήμης, της λογικής, της φιλοσοφίας, της γλώσσας και της χρονικής διαδοχής.

Η εφαρμοσμένη δημιουργία μπορεί να ακολουθήσει κανόνες και εκπαιδευτικές διαδικασίες, βασίζεται στην πείρα και στα μετρήσιμα δεδομένα.

Καλλιτεχνική δημιουργικότητα

Από την άλλη πλευρά, η καλλιτεχνική δημιουργικότητα έχει τη βάση της στο δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου και έχει όλα τα γνωστά χαρακτηριστικά του, την υποκειμενικότητα, την οριοθέτηση του χώρου και μια πνευματικότητα που αγγίζει τα όρια του μυστικισμού.

Εξ ορισμού, η δημιουργικότητα του καλλιτέχνη έχει προσωπικό χαρακτήρα και χρειάζεται ερμηνεία από τον παρατηρητή, κάτι που δεν είναι πάντα προφανές. Τα συναισθήματα του αρτίστα και η ενστικτώδης έκφρασή του δεν είναι πάντα εύκολο να εκφραστούν μέσω της γλώσσας. Κάθε καλλιτέχνης έχει το ξεχωριστό του εκφραστικό ιδίωμα, που τον κάνει μοναδικό.

Η καλλιτέχνη δημιουργία δεν εστιάζει σε μια μεμονωμένη χρονική στιγμή, αλλά οριοθετείται περισσότερο σαν μια αλληλουχία γεγονότων και μια επίπονη διαδικασία γέννησης που καταλήγει σε ένα έργο, το οποίο θα τεθεί στην κρίση του κοινού.